Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASAShare

Bà Nguyễn Thị Thu Giang