Bà Phạm Phương Thúy

Phóng viên CNTT, Báo Điện tử VnExpressShare

Bà Phạm Phương Thúy