Ông Nguyễn Thái Khang

Phó Trưởng Ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Báo VietnamnetShare

Ông Nguyễn Thái Khang