NHÓM 1: CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Nhóm 1: Các Giải thưởng dành cho các thành phố thông minh:  được bình xét theo 14 hạng mục, mỗi hạng mục trao 01 giải thưởng. Mỗi tỉnh, thành phố có thể đăng ký tham gia cho nhiều hơn 1 thành phố, 1 lĩnh vực, bao gồm và không giới hạn trong các hạng mục nêu dưới đây.

1)   Thành phố Quy hoạch thông minh

2)  Thành phố Điều hành, quản lý thông minh

3)  Thành phố Dịch vụ Công thông minh

4)  Thành phố Hạ tầng số thông minh

5)  Thành phố Giao thông và Logistics thông minh

6)  Thành phố Giáo dục thông minh

7)  Thành phố Du lịch thông minh

8)  Thành phố Y tế thông minh

9)   Thành phố Năng lượng thông minh

10) Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch

11)  Thành phố Cấp, thoát và xử lý nước thông minh

12) Thành phố an ninh, an toàn

13) Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp ĐMST

14) Các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh khác đang được TP triển khai, áp dụng thực tế đem lại hiệu quả cho người dân, DN và cộng đồng, xã hội

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Đề án về thành phố thông minh (quyết định phê duyệt, chi tiết đề án)
  2. Các giải thưởng/ danh hiệu/ bằng khen/ giấy khen đã đạt được (đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thành phố thông minh) (nếu có)
  3. Logo của đơn vị
  4. Video demo giới thiệu về tỉnh, thành phố
  5. Mẫu Phiếu đăng ký (Download)
  6. Mẫu Thông tin đăng ký (Download)

Cách thức nộp hồ sơ:

Bước 1:

+ Gửi 01 phiếu đăng ký bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Bản điện tử (định dạng .pdf, dung lượng tối đa 2Mb) có chữ ký số của lãnh đạo đơn vị gửi về email của cán bộ phụ trách.
  • Bản cứng có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị về Văn phòng VINASA.

+ Gửi file “Thông tin đăng ký”, logo, scan các tài liệu trong hồ sơ tham gia rồi gửi về email của cán bộ phụ trách.

– Bước 2: Đăng ký hồ sơ tham gia online tại website đăng ký (http://dangky.smartcitiesvietnam.com/)

Liên hệ cán bộ phụ trách:

Ms. Lê Thị Ánh Tuyết, SĐT: 0948 117588, Email: tuyetlta@vinasa.org.vn

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tầng 11, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội