Ông Chu Minh Hoan

Phó Viện trưởng, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt NamShare

Ông Chu Minh Hoan