Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang TrungShare

Ông Lâm Nguyễn Hải Long