Ông Nguyễn Trường Nam

Phó Cục trưởng, Cục CNTT, Bộ Y tếShare

Ông Nguyễn Trường Nam