TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Hội đồngShare

TS. Nguyễn Quân