TS. Nguyễn Thị Kim Sơn

Phó Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị VNShare

TS. Nguyễn Thị Kim Sơn