NHÓM 4: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Nhóm 4: Giải thưởng dành cho các Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh: là các Giải pháp công nghệ số bao gồm cả các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng, dịch vụ đã được triển khai ứng dụng thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực phát triển thành phố thông minh, được bình xét theo 25 hạng mục, không giới hạn số lượng các giải thưởng cho mỗi hạng mục. Mỗi SP/GP/DV đăng ký tối đa 3 hạng mục.

1)    Giải pháp Chính quyền số cho thành phố thông minh

2)    Giải pháp Quản lý, điều hành đô thị thông minh (IOC)

3)    Giải pháp Quy hoạch đô thị thông minh

4)    Giải pháp Chiếu sáng thông minh

5)    Giải pháp Cấp thoát nước thông minh

6)    Giải pháp Xử lý rác thải thông minh

7)    Giải pháp Năng lượng thông minh

8)    Giải pháp Hạ tầng kỹ thuật thông minh

9)    Giải pháp Giao thông thông minh

10) Giải pháp Logistics thông minh

11) Giải pháp Du lịch thông minh

12) Giải pháp Thương mại và đầu tư thông minh

13) Giải pháp Y tế thông minh

14) Giải pháp Giáo dục thông minh

15) Giải pháp An sinh xã hội thông minh

16) Giải pháp Văn hóa, giải trí thông minh

17) Giải pháp Dân cư thông minh

18) Giải pháp Truyền thông cộng đồng/ công chúng thông minh

19) Giải pháp Bảo mật, an toàn thông tin

20) Giải pháp An ninh, an toàn thông minh

21) Giải pháp Xây dựng thông minh

22) Giải pháp Sản xuất thông minh

23) Giải pháp, thiết bị cho nhà/ tòa nhà/ khu đô thị thông minh

24) Các giải pháp kết nối, IoT, 5G, Cloud

25) Các giải pháp số khác cho thành phố, khu công nghiệp, dự án bất động sản thông minh

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  2. Profile doanh nghiệp và sản phẩm (nếu có)
  3. Bằng khen, chứng nhận (nếu có)
  4. Logo của đơn vị
  5. Video demo giải pháp (nếu có)
  6. Phiếu đăng ký (Download)
  7. Thông tin đăng ký (Download)
  8. Cam kết bản quyền (Download)

Cách thức nộp hồ sơ: