QUYỀN LỢI ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI

 • Được nhận Cúp và Giấy chứng nhận Giải thưởng trong buổi Lễ Công bố và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023.
 • Được quyền khai thác thương mại biểu trưng Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quảng bá.
 • Được quyền sử dụng logo Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 trong tài liệu giới thiệu và quảng bá.
 • Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ các hoạt động truyền thông, quảng bá gồm:
  • Miễn phí 01 gian hàng triển lãm online tại Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 (Vietnam Smart City Summit 2023) dự kiến tổ chức từ 28-29/11/2023 trên website smartcitysummit.vn
  • Ưu đãi đặc biệt khi đăng ký gian hàng tiêu chuẩn trưng bày tại triển lãm Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 (Vietnam Smart City Summit 2023) dự kiến tổ chức từ 28-29/11/2023
  • Được giảm giá khi đăng ký bài phát biểu tại Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 dự kiến tổ chức ngày 28-29/11/2023
  • Có 01 bài PR giới thiệu trên website của Giải thưởng tại smartcitiesvietnam.vn (bài viết do đơn vị được giải thưởng cung cấp)
  • Có 01 bài PR giới thiệu trên website VINASA vinasa.org.vn (bài viết do đơn vị được giải thưởng cung cấp)
  • Được ưu tiên, ưu đãi khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình giao thương trong nước, quốc tế và các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh doanh do VINASA tổ chức trong suốt năm
  • Các giải thưởng là giải pháp công nghệ cho các thành phố thông minh thuộc Nhóm 4: được giới thiệu đến các tỉnh thành phố, Chủ đầu tư các Dự án Bất động sản, Chủ đầu tư các Dự án Bất động sản công nghiệp.
  • Được ưu đãi, ưu tiên kết nối với các tỉnh/thành phố trong các sự kiện do VINASA tổ chức trong năm 2023, 2024