NHÓM 3: CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Giấy ĐKKD/Chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư
  2. Hồ sơ pháp lý
  3. Các bằng khen khác
  4. Video demo dự án
  5. Logo của đơn vị
  6. Phiếu đăng ký (download)
  7. Thông tin đăng ký (download)

Cách thức nộp hồ sơ: