All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐ Sáng lập VINASA

TS. Nguyễn Thành Phúc

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin & Truyền thông
PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

Classic3 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐ Sáng lập VINASA
TS. Nguyễn Thành Phúc

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin & Truyền thông

PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung
Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA

Classic 4 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐ Sáng lập VINASA
TS. Nguyễn Thành Phúc

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin & Truyền thông
PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung
Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn, Cục PTTTDN, Bộ KH&CN

Classic 5 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐ Sáng lập VINASA
TS. Nguyễn Thành Phúc

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin & Truyền thông
PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung

Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn, Cục PTTTDN, Bộ KH&CN
TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa
TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA