All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Hội đồng
TS. Hoàng Lê Minh

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng khoa CNTT, Đại học Văn Lang

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa

Classic3 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Hội đồng
TS. Hoàng Lê Minh

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng khoa CNTT, Đại học Văn Lang
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)

TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa
PGS. TS. Võ Đình Bảy

PGS. TS. Võ Đình Bảy

Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Bà Võ Thị Trung Trinh

Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngTp. Hồ Chí Minh

Classic 4 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Hội đồng
TS. Hoàng Lê Minh

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng khoa CNTT, Đại học Văn Lang
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa

PGS. TS. Võ Đình Bảy

PGS. TS. Võ Đình Bảy

Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Bà Võ Thị Trung Trinh

Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngTp. Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA
Ông Nguyễn Trường Nam

Ông Nguyễn Trường Nam

Phó Cục trưởng, Cục CNTT, Bộ Y tế

Classic 5 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Hội đồng
TS. Hoàng Lê Minh

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng khoa CNTT, Đại học Văn Lang
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa
PGS. TS. Võ Đình Bảy

PGS. TS. Võ Đình Bảy

Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Bà Võ Thị Trung Trinh

Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngTp. Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA
Ông Nguyễn Trường Nam

Ông Nguyễn Trường Nam

Phó Cục trưởng, Cục CNTT, Bộ Y tế
Ông Nguyễn Thái Khang

Ông Nguyễn Thái Khang

Phó Trưởng Ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Báo Vietnamnet
TS. Lưu Đức Minh

TS. Lưu Đức Minh

Phó Giám đốc, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị