TS. Lê Quang Minh

Trưởng phòng Nghiên cứu An toàn hệ thống thông tin, Viện CNTT, Đại học Quốc gia Hà NộiShare

TS. Lê Quang Minh