LIÊN HỆ

Tư vấn đăng ký:

Ms. Lê Thị Ánh Tuyết , Tel: +8498 153 3632, Email: tuyetlta@vinasa.org.vn

___________________________________________________________________________________

Liên hệ tài trợ:

Ms. Vũ Phương Thảo, H/p: +84902 272 783, Email: thaovp@vinasa.org.vn

___________________________________________________________________________________

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM (VINASA)

Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức, 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (+8424) 3577 2336/38.

Fax: (+8424) 3577 2337.

Email: contact@vinasa.org.vn

Website: www.vinasa.org.vn