NHÓM 4: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Nhóm 4: Giải thưởng dành cho các Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh: là các Giải pháp công nghệ số bao gồm cả các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng đã được triển khai ứng dụng thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực phát triển thành phố thông minh, được bình xét theo 20 hạng mục, không giới hạn số lượng các giải thưởng cho mỗi hạng mục

1)    Giải pháp cho Chính quyền số

2)  Giải pháp Quy hoạch thành phố thông minh

3)   Giải pháp cho hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh

4)   Giải pháp hạ tầng số cho thành phố thông minh

5)   Giải pháp/ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh

6)   Giải pháp An toàn thông tin

7)   Giải pháp du lịch thông minh

8)   Giải pháp thanh toán thông minh

9)   Giải pháp giao thông thông minh

10) Giải pháp giáo dục thông minh

11)  Giải pháp nông nghiệp thông minh

12)  Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn

13)  Giải pháp y tế thông minh

14)  Giải pháp năng lượng thông minh

15)  Giải pháp môi trường thông minh

16)  Giải pháp xây dựng thông minh

17)  Giải pháp cấp, thoát và xử lý nước thông minh

18)  Giải pháp cho nhà máy thông minh

19)  Giải pháp cho toà nhà/căn hộ thông minh

20) Giải pháp cho khu công nghiệp thông minh

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Phiếu đăng ký
  2. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  3. Cam kết bản quyền
  4. Video demo giải pháp (nếu có)
  5. Profile doanh nghiệp và sản phẩm (nếu có)
  6. Bằng khen, chứng nhận (nếu có)
  7. Logo của đơn vị

Cách thức nộp hồ sơ:

– Bước 1: Gửi hồ sơ đến BTC

  • Đối với Doanh nghiệp có chữ ký số: Upload Hồ sơ tham gia (liệt kê ở trên) đã ký điện tử lên trang đăng ký http://dangky.smartcitiesvietnam.com.
  • Đối với Doanh nghiệp chưa có chữ ký số: Gửi Phiếu đăng ký, cam kết bản quyền bản cứng có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị về Văn phòng VINASA; Các tài liệu còn lại upload lên trang đăng ký http://dangky.smartcitiesvietnam.com

– Bước 2: Đăng ký hồ sơ tham gia online tại website đăng ký http://dangky.smartcitiesvietnam.com

Liên hệ cán bộ phụ trách:

Mr. Đỗ Thanh Bình, SĐT: 0827758666, Email: binhdt@vinasa.org.vn

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tầng 11, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội