NHÓM 4: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Nhóm 4: Giải thưởng dành cho các Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh: là các Giải pháp công nghệ số bao gồm cả các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng đã được triển khai ứng dụng thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực phát triển thành phố thông minh, được bình xét theo 21 hạng mục, không giới hạn số lượng các giải thưởng cho mỗi hạng mục. Mỗi SP/GP đăng ký tối đa 3 hạng mục.

1)      Giải pháp cho Chính quyền số

2)      Giải pháp Quy hoạch thành phố thông minh

3)      Giải pháp cho hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh

4)      Giải pháp hạ tầng số cho thành phố thông minh

5)      Giải pháp/ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh

6)      Giải pháp An toàn thông tin

7)      Giải pháp du lịch thông minh

8)      Giải pháp thanh toán thông minh

9)      Giải pháp giao thông thông minh

10)  Giải pháp giáo dục thông minh

11)  Giải pháp nông nghiệp thông minh

12)  Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn

13)  Giải pháp y tế thông minh

14)  Giải pháp năng lượng thông minh

15)  Giải pháp môi trường thông minh

16)  Giải pháp xây dựng thông minh

17)   Giải pháp cho nhà máy thông minh

18)   Giải pháp cho toà nhà/căn hộ thông minh

19)   Giải pháp cho khu công nghiệp thông minh

20)   Giải pháp quản lý thương mại bất động sản

21)   Các giải pháp thông minh khác

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Phiếu đăng ký
  2. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  3. Cam kết bản quyền
  4. Video demo giải pháp (nếu có)
  5. Profile doanh nghiệp và sản phẩm (nếu có)
  6. Bằng khen, chứng nhận (nếu có)
  7. Logo của đơn vị

Cách thức nộp hồ sơ: