NHÓM 3: CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Nhóm 3: Giải thưởng dành cho các bất động sản hoặc dự án bất động sản công nghiệp thông minh: được bình xét theo 04 hạng mục, không giới hạn số lượng các giải thưởng cho mỗi hạng mục

 1. Khu Công nghệ thông minh
 2. Khu Công nghệ cao thông minh
 3. Khu Công nghiệp thông minh
 4. Khu Chế xuất thông minh

Hồ sơ tham gia bao gồm:

 1. Giấy ĐKKD/Chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư
 2. Hồ sơ pháp lý
 3. Các bằng khen khác
 4. Video demo dự án
 5. Logo của đơn vị
 6. Phiếu đăng ký (download)
 7. Thông tin đăng ký (download)

Cách thức nộp hồ sơ: