TIÊU CHÍ NHÓM 3: CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Các tiêu chí đánh giá Nhóm 3: Giải thưởng dành cho các Dự án Bất động sản Công nghiệp

  • Tình trạng hoạt động của khu công nghiệp/công nghệ
  • Ứng dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch, quản lý, triển khai tổng thể khu
  • Kiến trúc ICT và Hạ tầng dữ liệu/hạ tầng số của khu
  • Các ứng dụng, tiện ích thông minh của khu: môi trường, năng lượng, quản lý doanh nghiệp, tổ chức trong khu, quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng…
  • Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,…
  • Bảo mật an toàn thông tin, an ninh
  • Dịch vụ tiện ích, thông minh cho doanh nghiệp, tổ chức trong khu
  • Chất lượng hồ sơ và năng lực trình bày

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%) Điểm

1

Tính pháp lý và Mức độ/thực trạng triển khai

15

Hồ sơ pháp lý đầy đủ, đúng quy định

60

 
Mức độ/thực trạng triển khai dự án/toà nhà

40

 

2

Kiến trúc ICT và Hạ tầng dữ liệu

10

Kiến trúc tổng thể

40

 
Hạ tầng dữ liệu

60

 

3

Mức độ ứng dụng công nghệ thông minh

45

Tỉ lệ đầu tư cho ứng dụng CNTT/tổng vốn đầu tư

15

 
Số lượng các ứng dụng CNTT (Thiết bị điện và chiếu sáng; Cấp, xử lý nước và chất thải Môi trường/cây xanh/không khí; Thiết bị kết nối, camera giám sát; giao thông, đi lại và trông giữ xe; Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn; Các ứng dụng giao tiếp và quản lý dân cư…)

15

 
Hiệu quả kinh tế

20

 
Hiệu quả môi trường

20

 
Chất lượng các tiện ích cho DN

15

 
Hiệu quả về quản lý

15

 

4

Bảo mật, an toàn thông tin, an ninh an toàn

10

Bảo mật an toàn thông tin

40

 
An ninh an toàn cho doanh nghiệp, tổ chức, người làm việc

60

 

5

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,… đang áp dụng

10

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,… đang áp dụng

100

 

6

Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

10

Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

30

 
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác

40

 
Trả lời tốt các câu hỏi

30