NHÓM 2: CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH

Nhóm 2: Giải thưởng dành cho Các bất động sản hoặc Dự án bất động sản thông minh: được bình xét theo 03 hạng mục, không giới hạn số lượng giải thưởng cho mỗi hạng mục

 • Bất động sản thông minh
 • Toà nhà thông minh
 • Khu đô thị thông minh

Hồ sơ tham gia bao gồm:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư
 2. Hồ sơ pháp lý
 3.  Video demo dự án
 4. Văn bản hợp tác với các đối tác công nghệ (nếu có)
 5. Các giải thưởng/ danh hiệu/ bằng khen/ giấy khen đã đạt được (đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thành phố thông minh) (nếu có)
 6. Logo của đơn vị
 7. Phiếu đăng ký (download)
 8. Thông tin đăng ký (download)

Cách thức nộp hồ sơ: