NHÓM 2: CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH

Nhóm 2: Giải thưởng dành cho các Bất động sản hoặc Dự án bất động sản thông minh: được bình xét theo 06 hạng mục, không giới hạn số lượng giải thưởng cho mỗi hạng mục

 • Bất động sản và Dự án bất động sản thông minh
 • Toà nhà thông minh
 • Khu đô thị thông minh
 • Future Smart Real Estate Project
 • Future Smart Building
 • Future Smart City

Hồ sơ tham gia bao gồm:

 1. Giấy ĐKKD/Chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư
 2. Hồ sơ pháp lý
 3. Các bằng khen khác
 4. Video demo dự án
 5. Logo của đơn vị
 6. Phiếu đăng ký (download)
 7. Thông tin đăng ký (download)

Cách thức nộp hồ sơ: