NHÓM 2: CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH

Nhóm 2: Giải thưởng dành cho Các Dự án bất động sản thông minh (Smart Real Estate): được bình xét theo 03 hạng mục, không giới hạn số lượng giải thưởng cho mỗi hạng mục

 • Dự án bất động sản thông minh
 • Toà nhà thông minh
 • Khu đô thị thông minh

Hồ sơ tham gia bao gồm:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư
 2. Hồ sơ pháp lý
 3.  Video demo dự án
 4. Văn bản hợp tác với các đối tác công nghệ (nếu có)
 5. Các giải thưởng/ danh hiệu/ bằng khen/ giấy khen đã đạt được (đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thành phố thông minh) (nếu có)
 6. Logo của đơn vị
 7. Phiếu đăng ký (download)
 8. Thông tin đăng ký (download)

Cách thức nộp hồ sơ:

– Bước 1:

+ Gửi 01 phiếu đăng ký bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Bản điện tử (định dạng .pdf, dung lượng tối đa 2Mb) có chữ ký số của lãnh đạo đơn vị gửi về email của cán bộ phụ trách.
 • Bản cứng có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị về Văn phòng VINASA.

+ Gửi file “Thông tin đăng ký”, logo, scan các tài liệu trong hồ sơ tham gia rồi gửi về email của cán bộ phụ trách.

– Bước 2: Đăng ký hồ sơ tham gia online tại website đăng ký (http://dangky.smartcitiesvietnam.com/)

Liên hệ cán bộ phụ trách:

Mr. Đỗ Thanh Bình, SĐT: 0827758666, Email: binhdt@vinasa.org.vn

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tầng 11, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội