QUY TRÌNH BÌNH CHỌN

Gồm 3 bước: Đăng ký; Đánh giá và bình chọn; Công nhận và quảng bá truyền thông

1. Đăng ký

Bước 1: Truy cập link: www.smartcitiesvietnam.com, tìm hiểu thông tin và mở tài khoản

Bước 2: Khai hồ sơ theo hướng dẫn

Bước 3: Nộp hồ sơ theo 2 bước sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến.
 • Gửi 01 phiếu đăng ký: Bản điện tử (định dạng .pdf, dung lượng tối đa 2Mb) có chữ ký số hoặc dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị tải lên website chính thức của Giải thưởng.

2. Đánh giá bình chọn

2.1. Hội đồng đánh giá, bình chọn giải thưởng

 • Hội đồng đánh giá, bình chọn giải thưởng do Ban tổ chức thành lập
 • Thành phần: gồm các chuyên gia uy tín, có chuyên môn cao từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực thành phố thông minh, quản lý, công nghệ, viễn thông, tài chính, kiến trúc, giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các phóng viên báo chí
 • Trách nhiệm:
  • Thành lập và cử đoàn giám khảo tới các đơn vị tham gia để đánh giá thuyết trình và thẩm định thực tế
  • Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng

2.2. Các vòng đánh giá, bình chọn:

Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ

Ban Tổ chức rà soát các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, yêu cầu cập nhật và bổ sung thông tin nếu cần thiết. Lựa chọn các đề cử đủ điều kiện vào Vòng Thuyết trình và thẩm định thực tế.

Vòng 2: Thuyết trình và thẩm định thực tế

Các đơn vị qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ thuyết trình trực tiếp hoặc trực tuyến trước các hội đồng giám khảo. Mỗi hội đồng gồm 4 – 5 thành viên. Các hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá các đề án, dự án, chương trình, giải pháp theo các tiêu chí chấm điểm của Giải thưởng và lựa chọn danh sách các đề cử vào vòng Chung tuyển.

Hoạt động thẩm định và thuyết trình dành cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

– Đối với nhóm các thành phố, Dự án Bất động sản và Dự án Bất động sản công nghiệp: Ban Tổ chức thành lập đoàn giám khảo đến thẩm định thực tế và nghe thuyết trình trực tiếp tại đơn vị. Trong trường hợp không thể đến trực tiếp, đoàn có thể lắng nghe thuyết trình và thẩm định qua các nền tảng họp trực tuyến.

Hướng dẫn thuyết trình cho nhóm các thành phố (Nhóm 1), Dự án Bất động sản (Nhóm 2) và Dự án Bất động sản công nghiệp (Nhóm 3):

+ Thuyết trình online: 30 phút, bao gồm: 3 phút – lắp đặt thiết bị, 15 phút – thuyết trình, video (nếu có), 10 phút – Q&A

+ Thuyết trình trực tiếp: 60 phút, bao gồm:  30 phút thuyết trình, video (nếu có), 30 phút – Q&A

– Đối với nhóm các Giải pháp thành phố thông minh: Các đơn vị thuyết trình trực tiếp hoặc trực tuyến trước Hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo có thể yêu cầu thẩm định thực tế tại đơn vị ứng dụng giải pháp (nếu cần thiết).

Hướng dẫn thuyết trình cho nhóm các giải pháp (Nhóm 4):

+ Thời gian: tối đa 25 phút, bao gồm: 3 phút – lắp đặt thiết bị, 10 phút: thuyết trình, demo, 10 phút: Q&A

+ Hình thức: Online hoặc Offline

Vòng 3: Bình chọn Chung tuyển

Các Đoàn giám khảo đánh giá thuyết trình và thẩm định thực tế có trách nhiệm báo cáo trung thực với Hội đồng Chung tuyển.

Căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá, báo cáo và các bảng chấm điểm của các hội đồng giám khảo, Hội đồng bình chọn Chung tuyển sẽ bình chọn ra các Thành phố/ Các dự án Bất động sản/ Các dự án Bất động sản công nghiệp/ Các giải pháp CNTT đạt tiêu chuẩn, xuất sắc để công nhận đạt “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021”.

Nguyên tắc lựa chọn đề cử đạt Giải thưởng:

 • Các đề cử nhóm 1:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao giải.
  • Căn cứ tình hình triển khai thực tế đề án thành phố thông minh của tỉnh, lựa chọn 1 đô thị triển khai tốt nhất để trao duy nhất 1 giải thưởng Thành phố thông minh.
  • Trao giấy khen/bằng khen cho tất cả các thành phố/đô thị có đề cử tham gia Giải thưởng.
 • Các đề cử nhóm 2, 3:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao giải.
  • Căn cứ thực tế đề cử, chọn 1 đơn vị xuất sắc nhất của cả nhóm đối tượng để trao 1 Giải thưởng xuất sắc nhất của Nhóm.
 • Các đề cử nhóm 4:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao Giải, xếp hạng 4 sao
  • Mỗi hạng mục chọn 1 đề cử để trao Giải thưởng xuất sắc nhất của hạng mục (21 hạng mục), xếp hạng 5 sao

Kết quả thuyết trình là căn cứ để Hội đồng bình chọn xem xét, đánh giá, quyết định đề cử đạt Giải thưởng.

3. Công nhận và quảng bá truyền thông

3.1. Hình thức công nhận Giải thưởng

 • Giấy chứng nhận “Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021”
 • Cúp “Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021”

3.2. Lễ Công bố và Trao Giải thưởng

Lễ Công bố và Trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 dự kiến được tổ chức trọng thể vào ngày 11/10/2021 nhân dịp Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 được tổ chức 11 – 13/10/2021 tại Bình Dương.