QUY TRÌNH BÌNH CHỌN

Gồm 3 bước: Đăng ký; Đánh giá và bình chọn; Công nhận và quảng bá truyền thông

 1. Đăng ký

Bước 1: Truy cập link: www.smartcitiesvietnam.com, tìm hiểu thông tin và mở tài khoản  tại https://dangky.smartcitiesvietnam.com/

Bước 2: Khai hồ sơ theo hướng dẫn

Bước 3: Nộp hồ sơ theo 2 bước sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến.
 • Gửi 01 phiếu đăng ký: Bản điện tử (định dạng .pdf, dung lượng tối đa 2Mb) có chữ ký số hoặc dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị tải lên website đăng ký chính thức của Giải thưởng.
 1. Đánh giá bình chọn

2.1. Hội đồng đánh giá, bình chọn giải thưởng

 • Hội đồng đánh giá, bình chọn giải thưởng do Ban tổ chức thành lập
 • Thành phần: gồm các chuyên gia uy tín, có chuyên môn cao từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực thành phố thông minh, quản lý, công nghệ, viễn thông, tài chính, kiến trúc, giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà báo.
 • Trách nhiệm:
  • Thành lập đoàn giám khảo để đánh giá điểm thuyết trình hoặc tới các đơn vị tham gia để thẩm định thực tế
  • Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng

2.2. Các vòng đánh giá, bình chọn:

Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ

Ban Tổ chức rà soát các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, yêu cầu cập nhật và bổ sung thông tin nếu cần thiết. Lựa chọn các đề cử đủ điều kiện vào Vòng Thuyết trình và thẩm định thực tế.

Vòng 2: Thuyết trình và thẩm định thực tế

 • Đối với Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3: Các đơn vị qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ thuyết trình trực tuyến hoặc được bố trí Hội đồng giám khảo đến thẩm định thực tế trực tiếp tại địa phương, dự án.
 • Đối với Nhóm 4: Các đơn vị qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ thuyết trình trực tiếp/trực tuyến trước các hội đồng giám khảo.
 • Mỗi hội đồng gồm 3 – 4 thành viên. Các hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá các đề án, dự án, chương trình, giải pháp theo các tiêu chí chấm điểm của Giải thưởng và lựa chọn danh sách các đề cử vào vòng Chung tuyển.
 • Hoạt động thuyết trình cơ bản sẽ theo các bước như sau:
 • Đối với Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3:
  • Thuyết trình online hoặc trực tiếp: 30 phút, bao gồm: 3 phút – lắp đặt thiết bị, 15 phút – thuyết trình, video (nếu có), 10 phút – Q&A, 2 phút rời khỏi phòng họp
  • Thẩm định trực tiếp: 60 phút, bao gồm: 30 phút thuyết trình, video (nếu có), 30 phút – Q&A
 • Đối với Nhóm 4: Các đơn vị thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo có thể yêu cầu thẩm định thực tế tại đơn vị ứng dụng giải pháp (nếu cần thiết).
 • Thời gian: tối đa 25 phút, bao gồm: 3 phút – lắp đặt thiết bị, 10 phút: thuyết trình, demo, 12 phút: Q&A

Vòng 3: Bình chọn Chung tuyển

Các Đoàn giám khảo đánh giá thuyết trình và thẩm định thực tế có trách nhiệm báo cáo trung thực với Hội đồng Chung tuyển.

Căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá, báo cáo và các bảng chấm điểm của các hội đồng giám khảo, Hội đồng bình chọn Chung tuyển sẽ bình chọn ra các Thành phố/ Các dự án Bất động sản/ Các dự án Bất động sản công nghiệp/ Các giải pháp CNTT đạt tiêu chuẩn, xuất sắc để công nhận đạt “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023”.

Nguyên tắc lựa chọn đề cử đạt Giải thưởng:

 • Các đề cử nhóm 1:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao giải.
  • Căn cứ tình hình triển khai thực tế đề án thành phố thông minh của tỉnh, lựa chọn 1 đô thị triển khai tốt nhất để trao duy nhất 1 giải thưởng Thành phố thông minh.
  • Trao giấy khen/bằng khen cho tất cả các thành phố/đô thị có đề cử tham gia Giải thưởng.
 • Các đề cử nhóm 2:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao giải.
  • Căn cứ thực tế đề cử, chọn 1 đơn vị xuất sắc nhất của cả nhóm đối tượng để trao 1 Giải thưởng xuất sắc nhất của Nhóm.
  • Đối với các đề cử đăng ký hạng mục 4 (Future Smart Real Estate Projects), 5 (Future Smart Buildings), 6 (Future Smart Cities) nếu được các hội đồng giám khảo cho từ 6.5 điểm – dưới 7 điểm sẽ được xem xét trao giải.
 • Các đề cử nhóm 3:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao giải.
  • Căn cứ thực tế đề cử, chọn 1 đơn vị xuất sắc nhất của cả nhóm đối tượng để trao 1 Giải thưởng xuất sắc nhất của Nhóm.
  • Đối với các đề cử đăng ký hạng mục 5 (Future IT Parks), 6 (Future Smart High Technology Parks), 7 (Future Smart Industrial Parks), 8 (Future Smart Manufacturing Parks) nếu được các hội đồng giám khảo cho từ 6.5 điểm – dưới 7 điểm sẽ được xem xét trao giải.
 • Các đề cử nhóm 4:
  • Các đề cử nếu được các hội đồng giám khảo cho điểm từ 7 trở lên sẽ được trao Giải, xếp hạng 4 sao.
  • Mỗi lĩnh vực chọn 1 đề cử để trao Giải thưởng xuất sắc nhất của hạng mục (23 hạng mục), xếp hạng 5 sao.

Kết quả thuyết trình là căn cứ để Hội đồng bình chọn xem xét, đánh giá, quyết định đề cử đạt Giải thưởng.