The BlogShare

Công ty Điện lực Đà Nẵng : “Giải pháp cung cấp điện thông minh cho TP Đà Nẵng” đạt giải thưởng SMART CITY AWARD 2021