All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng ban tổ chức

GS. TS. Hồ Tú Bảo

GS. TS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM
PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

Classic3 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng ban tổ chức
GS. TS. Hồ Tú Bảo

GS. TS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ
GS. Đặng Hùng Võ

GS. Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Bất động sản
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)

Classic 4 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng ban tổ chức
GS. TS. Hồ Tú Bảo

GS. TS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM
PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

GS. Đặng Hùng Võ

GS. Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Bất động sản
Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
PGS.TS Đào Ngọc Chiến

PGS.TS Đào Ngọc Chiến

Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ

Classic 5 Columns

TS. Nguyễn Quân

TS. Nguyễn Quân

Nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS. Trương Gia Bình

PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng ban tổ chức
GS. TS. Hồ Tú Bảo

GS. TS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM
PGS.TS Hà Quốc Trung

PGS.TS Hà Quốc Trung

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ
GS. Đặng Hùng Võ

GS. Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Bất động sản

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)
Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA
PGS.TS Đào Ngọc Chiến

PGS.TS Đào Ngọc Chiến

Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn, Cục PTTTDN, Bộ KH&CN
TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa